ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا ( افریقا) - بلوار گل آذین - پلاک 23 - طبقه 3-واحد 3 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 تهران، بلوار نلسون ماندلا ( افریقا) - بلوار گل آذین - پلاک 23 - طبقه 3-واحد 3 843411320