تغییر حسابرس صندوق

به اطلاع می رساند حسابرس صندوق سرمایه گذاری نوین پیشرو طی مجمع مورخ 1396/09/26 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان تعیین گردید.