تمدید دوره فعالیت - تغییر جدول هزینه های صندوق

به استحضار میرساند مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1397/07/22 تمدید شد.

همچنین "کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار" به جدول هزینه ها اضافه شد.