برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/07/29

به استحضار می­رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمایه ­گذاری نوین پیشرو در تاريخ 1397/07/29 و با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی منتهی به تاریخ 1397/06/31 تصویب گردید. همچنین مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1398/07/22 تمدید شد.