مجمع مورخ 1397/07/29

به استحضار میرساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، امید نامه و اساسنامه صندوق نوین پیشرو تغییر یافت. اطلاعات بیشتر در تارنما در قسمت درباره ما وجود دارد.