سرمایه گذاری اقتصاد نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/07/01

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فلاح اقبال پور

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 200,488,956,319 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,574,277 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,574,277 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,574,831 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 127,353